سرویس ها

♛ تبلیغات هدفمند در اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
83
منشن رندوم از فالوورهای یک هشتگ دلخواه
160000
1000 / 10000
61
منشن انبوه لیست دلخواه شما
180000
1000 / 10000
84
منشن رندوم از فالوورهای یک لوکیشن دلخواه
210000
1000 / 10000
81
منشن انبوه لیست دلخواه شما در Reels
250000
1000 / 5000
85
منشن رندوم از کامنت گذارنده‌های یک پست دلخواه
250000
1000 / 5000

♛ لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
بازدید لایو 30 دقیقه‌ای
260000
20 / 5000
62
بازدید لایو ارزان 60 دقیقه‌ای
300000
50 / 5000
63
بازدید لایو 60 دقیقه‌ای با لایک و کامنت
350000
20 / 5000

♛ فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
45
فالوور خیلی ارزان
25000
100 / 1000000
12
فالور ایرانی ارزان
40000
100 / 50000
91
فالوور ایرانی با کیفیت
69000
100 / 5000

♛ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
لایک خیلی ارزان
4700
50 / 100000
13
لایک ایرانی ارزان
11000
20 / 10000
29
لایک ایرانی با کیفیت
25000
100 / 20000
4
لایک یک کامنت‌ خاص
57000
50 / 10000

♛ بازدید ویدیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
بازدید ویدیو ارزان
2500
100 / 5000000
3
بازدید ویدیو ایرانی
2500
100 / 5000000

♛ کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
17
کامنت ایرانی دلخواه
3800000
10 / 500
16
کامنت ایرانی رندوم
3800000
10 / 1000

♛ استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
بازدید استوری ارزان
8000
100 / 3000
21
پروفایل ویزیت در استوری
44000
100 / 10000000
66
بازدید استوری ایرانی
73000
50 / 500
22
کلیک لینک در استوری
120000
100 / 100000

♛ خدمات پیج بیزینس اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
ایمپرشن + ریچ
3000
100 / 200000
27
پروفایل ویزیت پست
4000
100 / 5000000
69
اشتراک گذاری پست - Post Share
13500
100 / 1000000

♛ تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
28
بازدید تک پست کانال
700
100 / 500000
6
بازدید 5 پست آخر کانال
3200
100 / 500000
5
بازدید 10 پست آخر کانال
6000
100 / 500000
19
بازدید 20 پست آخر کانال
11000
100 / 500000
14
رای یا لایک نظرسنجی
16000
50 / 200000
76
ری اکشن پست
25000
50 / 300000
31
بازدید 50 پست آخر کانال
26000
100 / 500000
15
ممبر فیک کانال/گروه عمومی
32000
100 / 5000
18
ممبر فیک گروه خصوصی
32000
500 / 5000
32
بازدید 100 پست آخر کانال
50000
100 / 300000

♛ تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
بازدید تیک تاک
700
100 / 5000000
24
لایک تیک تاک
30000
100 / 5000
34
اشتراک‌گذاری پست تیک تاک
57000
100 / 10000
25
فالوور تیک تاک
160000
100 / 10000

♛ لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
51
اشتراک گذاری لایکی - Share
99000
50 / 50000
50
بازدید لایکی
99000
50 / 50000
49
لایک لایکی
155000
50 / 50000
48
فالوور لایکی
340000
50 / 50000

♛ VIP سفارش ثبت نکنید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
442
10000
100 / 1000000
68
444
10000
100 / 100000
47
سرور 1
10000
100 / 1000
87
6
100000
100 / 500000