سرویس ها

♛ لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
بازدید لایو 30 دقیقه‌ای
520000
20 / 5000
62
بازدید لایو ارزان 60 دقیقه‌ای
600000
50 / 10000
92
بازدید لایو ارزان 60 دقیقه‌ای - بدون کامنت
600000
100 / 10000
63
بازدید لایو 60 دقیقه‌ای با لایک و کامنت
610000
20 / 5000

♛ فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
45
فالوور خیلی ارزان
50000
100 / 1000000
12
فالور ایرانی ارزان
110000
100 / 50000
33
فالوور ایرانی با جبران ریزش
165000
100 / 50000

♛ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
لایک خیلی ارزان
5200
50 / 50000

♛ بازدید ویدیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
بازدید ویدیو ارزان
8000
100 / 5000000
7
بازدید ویدیو ایرانی
19000
100 / 1000000

♛ کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
16
کامنت ایرانی رندوم
6300000
10 / 1000
17
کامنت ایرانی دلخواه
6500000
10 / 500
67
کامنت ایرانی مخصوص
7000000
10 / 100

♛ استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
بازدید استوری ارزان
11000
100 / 5000
22
کلیک لینک در استوری
120000
100 / 100000
66
بازدید استوری ایرانی
170000
50 / 300

♛ خدمات پیج بیزینس اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
ایمپرشن + ریچ
4500
100 / 200000
27
پروفایل ویزیت پست
7000
100 / 5000000
69
اشتراک گذاری پست - Post Share
21000
100 / 1000000

♛ تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
28
بازدید تک پست کانال
700
100 / 500000
6
بازدید 5 پست آخر کانال
3200
100 / 500000
5
بازدید 10 پست آخر کانال
6000
100 / 500000
19
بازدید 20 پست آخر کانال
11000
100 / 500000
14
رای یا لایک نظرسنجی
16000
50 / 200000
76
ری اکشن پست
25000
50 / 300000
31
بازدید 50 پست آخر کانال
26000
100 / 500000
32
بازدید 100 پست آخر کانال
50000
100 / 300000
15
ممبر فیک کانال/گروه عمومی
52000
100 / 5000
18
ممبر فیک گروه خصوصی
52000
500 / 5000

♛ تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20
بازدید تیک تاک
3500
100 / 5000000
24
لایک تیک تاک
60000
100 / 5000
34
اشتراک‌گذاری پست تیک تاک
64000
100 / 10000
25
فالوور تیک تاک
310000
100 / 10000

♛ لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
51
اشتراک گذاری لایکی - Share
210000
50 / 50000
50
بازدید لایکی
210000
50 / 50000
49
لایک لایکی
310000
50 / 50000
48
فالوور لایکی
700000
50 / 50000

♛ VIP سفارش ثبت نکنید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
86
442
10000
100 / 1000000
68
444
10000
100 / 200000
47
سرور 1
10000
100 / 1000
87
6
100000
100 / 500000